Güvercin Yemi

Güvercinlerin sindirim sistemleri diğer kuşlarda olduğu gibi gaga ile başlamaktadır. Gaganın yapısı kuşların yem yapılarını belirleyen ana faktördür. Güvercinlerde bu yapı tahılların ve tohumların yenilmesine uygundur. Bir güvercin kendi canlı ağırlığının yaklaşık %10 u ağırlığında tahıl ve tohumla beslenmelidir. Bu yemlerin yapısı güvercinin cins özelliğine, yaşına ve fizyolojik durumuna göre farklılık gösterir. Örnek vermek gerekirse bir yavru güvercinin ve yumurtlama döneminde olan bir güvercinin besin madde ihtiyaçları farklılık gösterir. Güvercin yemi içerisinde kullanılan belli başlı tohumlar şöyle sıralanabilir; kanola, keten tohumu, soya, fasulye, yulaf, mercimek, arpa, buğday, kanola, bakla, kenevir tohumu, mısır, fiğ ve ay çekirdeği.

 

Güvercin Yemi Çeşitleri

Güvercin yemleri içerdikleri besin madde miktarının farklılığına göre çeşitlilik gösterir. Damızlık güvercinlerin mineral ve enerji ihtiyaçları yüksek olduğu için içerisindeki besin öğeleri oranı ona uygun olarak hazırlanırken, yavru güvercinlerin protein ihtiyaçları daha yüksektir ve yavru güvercin yemleri buna uygun hazırlanmaktadır. Bunların dışında içerdikleri yemlerin isimleri ile de yapılan yemler mevcuttur; buğdaylı, buğdaysız, karışık, soyalı gibi isimler ile de yapılmaktadır. Güvercin yemi çeşitleri içerisinde temel üç mevzu vardır bunlar, yemin içerdiği karbonhidrat, yağ, protein ve mineral madde miktarlarıdır. Güvercin yemlerinde bu maddeler güvercinlerin günlük ihtiyaçlarına göre hesaplanarak oranlanmalıdır. Günde en az iki defa yemleme önerilir. Bunun sebebi hayvanların ihtiyaçtan fazla gıdayı bir anda almasının önüne geçip dengeli bir beslenme sağlamaktır.

DAHA FAZLA